Media‎ > ‎Images‎ > ‎

Methadone Tablets

Methadose methadone tablets 5mg 10mg 40mgMethadose
oral tablets
(methadone)
Mallinckrodt, USA

5mg
10mg
40mg


methadone tablets 5mg 10mg 40mg generic Roxanegeneric
oral tablets
(methadone)
Roxane Laboratories, USA

5mg
10mg
40mg

Metadol methadone tablets 1mg 5mg 10mg 25mg

Metadol
oral tablets
(methadone)
Paladin Labs, Canada

1mg
5mg
10mg
25mg
methadone tablets 5mg 10mg 40mg generic Mallinckrodt


generic
oral tablets
(methadone)
Mallinckrodt, USA

5mg
10mg
40mgDolophine methadone tablets 5mg 10mg
Dolophine
oral tablets
(methadone)
Roxane Laboratories, USA

5mg
10mgmethadone disperisble tablets 40mgDispersibles
dispersible tablets
(methadone)
40mg

Mallinckrodt, USA
Mallinckrodt, USA (Methadose)
Roxane Laboratories, USA
Sandoz, USA